Om loppet

Datum och tider

Nummerlappar

Tidtagning

Regler

Friidrottsförbundets regler för långlopp gäller.

Sanktionering

Banan

Banan följer i princip originalsträckningen från åttiotalet. Vissa justeringar har gjorts för att undvika trafikerade vägar och liknande.

  • Banans varvlängd: 10 001,5 m
  • Kontrollmätt av: Per Månsson, Friidrottsförbundet
  • Underlag: 97% asfalt, 3% sten.

Loppet börjar åt väster från start- och målområdet och går sedan västra slingan medsols följt av östra slingan motsols.

Start- och målområdet

Start- och målområdet passeras två gånger per varv, ungefär var 5 km. Där kommer rikligt med mat och dryck att finnas tillgängligt för alla löpare under hela loppet.

Omklädning och annan service

Parkering

Boende

Mer information

Webbsidan kommer att uppdateras löpande.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss!