Om Lejonbragden

Lejonbragden var Sveriges första 100 km-lopp. Det hölls 1984-1987 i Lund, och Rune Larsson vann alla fyra gångerna. 1988 bröts avtalet med loppets sponsor, skomärket Lejon, och arrangörerna beslutade därför att lägga ned loppet. Där skulle historien kunnat ta slut, men 2011 bestämde sig tre vänner för att återuppta loppet, och i april 2012 gick Lejonbragden av stapeln för femte gången.

Loppet arrangeras av Löparföreningen Lejonbragden, en ideell förening som är ansluten till Friidrottsförbundet genom Skånes friidrottsförbund. Vårt mål är ett hjärtligt arrangemang utan för mycket kommersiella inslag, och Lejonbragden 2012 blev en riktig succé.

Distanser

Deltagarna kan välja att springa Lejonbragden, 100 km, eller Halva Lejonbragden, 50 km. Distanserna går tio respektive fem varv på en tiokilometersbana i östra Lund, se nedan.

Banan

Banan följer i princip originalsträckningen från åttiotalet. Vissa justeringar har gjorts för att undvika trafikerade vägar och liknande. Start- och målområdet ligger öster om Sparta i närheten av Scheelevägen 2 i Lund (röd markering på kartan).

  • Banans längd: 9982m
  • Kontrollmätt av: Per Månsson, Friidrottsförbundet
  • Förlängd start 100km: 180m
  • Förlängd start 50km: 90m
  • Underlag: 99,5% asfalt, 0,5% grus

Loppet börjar åt nordväst från start- och målområdet och går sedan västra slingan medsols följt av östra slingan motsols.