Deltagarenkät

Återkommande löpare

 

Information i PM

 

Information i start- och målområdet

 

Information på internet och i mail

 

Maten

 

Banan

 

Övriga synpunkter och kommentarer

 

Utlottning

  • Nedanstående uppgifter är frivilliga, men fyller du i dem deltar du i vår utlottning av en gratis startplats i Lejonbragden 2014.
 

Skydd mot skräppost